Hơn 600 ôtô nhập từ Thái vào VN, thị trường đã ổn định?

Facebook chat